Meest gestelde vragen

Nee. De bomen worden uitsluitend door onze hovenier geplant.

Om de wortels van de boom stabiel in de grond te houden. Als het waait beweegt de hele boom en bij pas geplante bomen is het nodig dat de wortels vast in de grond staan en goed kunnen uitgroeien.

Nee, in het aanschafbedrag zijn alle onderhoudskosten begrepen. Alle onderhoud wordt door de Stichting uitgevoerd.

Dat is mogelijk. Het tijdstip van plaatsen van de boom wordt door de hovenier bepaald.

Dat is mogelijk. De toegang tot het Herdenkingsbos is vrij tussen zonsop- en zonsondergang.

Nee. Het planten geschiedt uitsluitend door de hovenier van het Herdenkingsbos omdat deze gehouden is aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn.

Zodra de factuur van de Stichting Herdenkingsbos Klein Veldhuizen door u ontvangen is. Deze wordt gezonden vóórdat de boom wordt besteld want dan is ook de exacte prijs bekend.

Dat is mogelijk maar uitsluitend met als doel een boom te laten planten.

Nee. De kosten van de boom zijn voor de belasting niet aftrekbaar.

Nee. In het aanschafbedrag zijn alle kosten voor aanschaf en onderhoud van de boom voor onbepaalde tijd inbegrepen.

Ja, bij de ingang is parkeergelegenheid.

Nee. Honden zijn op het terrein van het Herdenkingsbos niet toegestaan ter voorkoming van verstoring van het wild en besmetting van het grasland dat voor veevoer wordt gebruikt.

Bij het kiezen van een boom zijn de kosten bekend. Deze kosten kunnen door externe oorzaken in de loop van de tijd veranderen.

Wanneer een boom niet op de bomenlijst staat, zal eerst met de hovenier worden besproken of de boom voor de grondsoort geschikt is en of deze voorradig is. Overleg is dus noodzakelijk.
Klik hier voor Bomenlijst

Dat hangt af van de wensen die men heeft. Voor een bankje is alleen uitvoering in natuurlijk materiaal mogelijk. De plaatsing van een bankje kan uitsluitend door de stichting geschieden.

Ja. Reserveren van een plek is mogelijk. Nadat de plek door u is gekozen wordt een voorschotbedrag ad. € 500,00 in rekening gebracht. De reservering geldt voor één plantseizoen en is pas definitief wanneer het bedrag door de Stichting is ontvangen.

Nee, de eigendom blijft bij de Stichting. Door het laten planten verkrijgt men het ‘genotsrecht’ van de boom.

Dat is mogelijk. Daarvoor zal wel overleg noodzakelijk zijn.

Het bestaan van het Herdenkingsbos wordt door de Stichting voor lange tijd gegarandeerd en is niet afhankelijk van het leven van een of meerdere bestuursleden. De Stichting heeft met grondeigenaar langlopende contracten afgesloten zodat het voortbestaan van het Herdenkingsbos en het behoud van de boom gegarandeerd is voor zeer lange tijd.

Ja dat is mogelijk, wij zouden het zeer waarderen.

Scroll naar boven